Airport Terminal Map

Нисэх буудлын газрын зурагны тэмдэглэгээ

ATM

АТМ

Банк, Валют солих

Bank, Currency Exchange

Нийтийн тээвэр

Public Transportation

Кофе шоп

Coffee Shop

Шат

Stairs

Цэнэглэх цэг

Charging Station

Кофе шоп

Coffee Shop

Ус уух цэг

Water Fountain

Ус авах цэг

Drinking Station

Амрах цэг

Relaxing Area