Services

"НУБИЭ" ХХК нь “Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудлын үйл ажиллагааг аюулгүй, найдвартай, үр ашигтай гүйцэтгэлээр хангахын тулд олон улсын болон үндэсний стандарт, шаардлагад тулгуурласан аюулгүй ажиллагааны бодлого, зорилтыг тодорхойлж, эрсдэлийн удирдлагад суурилсан “Аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцоо”-г хэрэгжүүлж байна.

Latest News

2024 - 02 - 15

"CHINGGIS KHAAN" INTERNATIONAL AIRPORT SERVED 160,089 PASSENGERS IN JANUARY 2024

In January 2024, 880 international flights and 390 domestic flights were operated at Chinggis Khaan International Airport, serving a total of 160,089 passengers.

2024 - 02 - 05

“CHINGGIS KHAAN” INTERNATIONAL AIRPORT IS NOW CERTIFIED AS A WORLD’S “4 STAR” AIRPORT

For the first time in the history of Mongolia’s Aviation, SKYTRAX International Air Transport has certified and rated “Chinggis Khaan” International Airport as a prestigious 4 STAR Airport.

2024 - 01 - 15

"CHINGGIS KHAAN" INTERNATIONAL AIRPORT SERVED 134,328 PASSENGERS FROM 01/DEC/2023 TO 31/DEC/2023

As of 01/Dec-31/Dec, 829 international flights and 412 domestic flights have been operated at Chinggis Khaan International Airport, serving a total of 134,328 passengers.

Бусад мэдээлэл