"CHINGGIS KHAAN" INTERNATIONAL AIRPORT SERVED 134,328 PASSENGERS FROM 01/DEC/2023 TO 31/DEC/2023

2024.01.15
102 уншсан

As of 01/Dec-31/Dec, 829 international flights and 412 domestic flights have been operated at Chinggis Khaan International Airport, serving a total of 134,328 passengers.

КОМПАНИЙН ТУХАЙ

Монгол - Японы хамтарсан “Нью Улаанбаатар Интернэйшнл Эйрпорт” ХХК нь 2019 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдөр байгуулагдсан бөгөөд "Чингис хаан" Олон улсын нисэх буудлын менежментийг хариуцан ажилладаг.

Latest News

2024 - 02 - 15

"CHINGGIS KHAAN" INTERNATIONAL AIRPORT SERVED 160,089 PASSENGERS IN JANUARY 2024

In January 2024, 880 international flights and 390 domestic flights were operated at Chinggis Khaan International Airport, serving a total of 160,089 passengers.

2024 - 02 - 05

“CHINGGIS KHAAN” INTERNATIONAL AIRPORT IS NOW CERTIFIED AS A WORLD’S “4 STAR” AIRPORT

For the first time in the history of Mongolia’s Aviation, SKYTRAX International Air Transport has certified and rated “Chinggis Khaan” International Airport as a prestigious 4 STAR Airport.

2024 - 01 - 15

"CHINGGIS KHAAN" INTERNATIONAL AIRPORT SERVED 134,328 PASSENGERS FROM 01/DEC/2023 TO 31/DEC/2023

As of 01/Dec-31/Dec, 829 international flights and 412 domestic flights have been operated at Chinggis Khaan International Airport, serving a total of 134,328 passengers.

Бусад мэдээлэл